Zrušeno!!! 

Krajská výstava 14.6.2020

1. uzávěrka přihlášek. 
2. uzávěrka jen on-line přihlášek. 

 Rozhodčí

Kruh  - Václavík Miroslav 
Kruh - Dolejšová Olga 
Kruh  - MVDr. Šimek František
Kruh  - Mgr. Brotánková Zuzana 
 
Kruh 1 - rozhodčí Olga Dolejšová - FCI 1
 
Kruh 2 - rozhodčí Karel Hořák - FCI 2, 11
 
Kruh 3 - rozhodčí MVDr. František Šimek - FCI 3, 4, 5, 6, 7
 
Kruh 4 - rozhodčí Mgr. Božena Ovesná - FCI 8, 9, 10

 

 

 Časový harmonogram 

 

SPONZOREM VÝSTAVY JE HAPPY DOG

Fotografie z posledního ročníku Krajské výstavy  BnJ