Kdy jsme k dispozici

Výcvikovým dnem, kdy je cvičební plocha a areál k dispozici, je 
  • úterý od 17:00 
  • a neděle od 9:00 (v letních měsících od 8:00)
 
NEČLENI
  • Pro zájemce z řad nečlenů ZKO Benátky n. Jizerou, je zde možnost po domluvě s výcvikářem využít vycvikový areál.