Členské příspěvky

20.11.2020 21:37

Členské příspěvky na rok 2021 ve výši 800 Kč je možné platit na číslo účtu 270349915/0300

 variabilni symbol: 2021

  Poznámka příjemci: příjmení platícího člena