členové Revizní komise

Petr Šlemenda

Michaela Nováková

Marcela Paulíková