členové Revizní komise

Pavel Vítek

Eva Pertlíková

Marcela Paulíková