Každou neděli od 10 hodin probíhá výcvik se štěňaty a s mladými psy pod vedením instruktora.