Historie

Kynologická organizace v Benátkách nad Jizerou byla založena v roce 1952. 17. dubna se konala ustavující schůze kynologické jednoty v Benátkách a předsedou byl zvolen Václav Hodboď. Zakládajícími členy byli: Hodboď, Mlejnek, Hanek, Dědek, Hendrychová a členskou základnu tvořili - Hodboď, Mlejnek, Hanek, Pöhl, Just, Vondráček, Vňuková, Hendrychová, Janošík, Adámek, Starý, Hruška, Uřídil, Slánská (Mydlářová), Zumr, Součková. Koncem roku 1952 byla jednota začleněna do branné organizace SVAZARM.1952 - založení ZKO

Pro působiště jednoty se hledaly vhodné prostory. Cvičilo se na starém hřišti v parku (dnešní škvárové fotbalové), potom se psí nadšenci přestěhovali do místa zvaného "za Soumarovou pilou" (dnešní garáže za sídlištěm v Benátkách II) a částečně se výcvik prováděl také v Olšinách. Kromě klasického výcviku psů se pořádaly různé akce, například ukázky ze cvičení po okolních obcích - ve Slivnech, Předměřicích nad Jizerou, Zdětíně, Brodcích, rovněž při konání Dětských dnů a prvomájových průvodů. V klubu se také konaly zkoušky z výkonu - ZV I, II, III a pořádaly různé závody. Kynologové dále spolupracovali s jinými benáteckými spolky, například se Svazem žen, s Hasiči, s Mysliveckou jednotou a s benáteckými školami. Účastnili se Závodů branné zdatnosti, které se každoročně v okrese Mladá Boleslav pořádaly.

Ani v Olšinách však nebylo zrovna vyhovující prostředí a proto se opět hledaly jiné lokality. Jako nejlepší se jevil pozemek pod Kosinkou, kde byl dostatek klidu i volného místa pro cvičení. Kynologové ho získali, zařídili a organizace zde působí dodnes.

1956 - stavba klubovny

Na pozemek se přestěhovalo cvičební náčiní a bylo provedeno oplocení. Původní klubovna - vagón, který dostali kynologové darem od Svazarmu v Mladé Boleslavi přestal kapacitně stačit a proto v letech 1956-1958 začala stavba zděné klubovny .

Činnost klubu se v podstatě neměnila. Co se měnilo byla členská základna. Podle toho jak psi dospívali a stárli, stoupal nebo klesal počet členů. Také přibývaly nové druhy zkoušek - např. mezinárodní zkoušky z výcviku IPO, zkoušky z výcviku podle německého zkušebního řádu SchH (v současné době v Německu přejmenovány na VPG) i záchranářské zkoušky, kterých členové klubu zúčastňovali nebo je i pořádali. Například Martin Kredba se za klub velmi úspěšně zúčastnil Mistrovství republiky mládeže. Podobného úspěchu dosáhl i Martin Sedlatý.

1990 - osamostanění ZKO

V roce 1990 se organizace osamostatnila, ale v činnosti pokračuje dál. Kromě základního výcviku, kde se psi i jejich psovodi připravují na zkoušky z výkonu, pokračuje i nadále spolupráce s dalšími organizacemi ve městě, mládeží i městem samotným. Tradicí se staly závody o Erb města Benátky nad Jizerou, pořádání plesů a pálení vatry (30.4.). Oblíbené jsou klubové i oblastní výstavy psů. Vše probíhá za velké podpory sponzorů a města Benátky nad Jizerou.

2012 - šedesát let ZKO

Z řad kynologické organizace dosáhli někteří členové výrazných úspěchů. Například Jiří Suchý v současné době vykonává funkci rozhodčího exteriéru německých boxerů na výstavách v naší republice i v zahraničí a dále funkci předsedy sboru rozhodčích Boxerklubu ČR. V organizaci jsou majitelé úspěšných chovatelských stanic a v odchovu se jim podařilo prorazit i do zahraničí - například František Jandl. Také na domácích i zahraničních výstavách dosahují někteří členové se svými čtyřnohými miláčky významných úspěchů - Věra Kazdová, Vlasta Šulcová, Bedřich Blažek, Jiří Suchý a Milan Mareš. Na mistrovství republiky mezinárodních zkoušek IPO dosáhl pěkného umístění Zdeněk Mikeš.

2022 - sedmdesát let ZKO

Kynologická práce v Benátkách nad Jizerou se daří už sedmdesát let. Přežila přestup z totalitního režimu i rozmach všemožných aktivit po roce 1990, aby se ustálila na výše jmenovaném. Jejím základem však vždycky bude práce psovoda se psem, práce člověka a zvířete, jejich vzájemnému porozumění. Ať se daří i nadále.

Chcete se dozvědět více o historii ZKO Benátky nad Jizerou? Přečtěte si dokument níže!