Nabídka


Psí školka

Výcvik pro štěňata a mladé psy probíhá ve skupině pod vedením instruktora každou neděli od 9.00.

Individuální výcvik poslušnosti

Individuální lekce s instruktorem zaměřené na řešení konkrétních problémů, možné i socializační procházky městem.

Trénink obran

Obrany s figurantem Markem Letlem probíhají ve středu od 16.00. Nutno se předem přihlásit, kontakt: 602 350 151 nebo 731 176 395.

Stopování v terénu

Pro začátečníky, ale i pokročilé nabízíme možnost zúčastnit se ve skupině zkušených kynologů nácviku stop. Více informací u paní výcvikářky.

Pronájem areálu

Nabízíme možnost pronájmu areálu např. pro bonitace, výstavy nebo jiné kynologické akce.

Ceník

psí školka - kurz základní poslušnosti

10 skupinových  lekcí (á 45 min), cíl je naučit se pracovat se psem a osvojit si zákl. povely

- lekce je nezbytné absolvovat do půl roku od zahájení kurzu

1500 Kč

indivuální výcviková lekce

1 lekce/45 minut

200 Kč

roční členský příspěvek

+ vratná záloha 1000,- Kč, jako záruka za odpracování 20 brigádních hodnich

1200 Kč

zvýhodněný roční členský příspěvek

platné pro důchodce a studenty

600 Kč

neodpracování jedné brigádní hodiny

bude strženo z vratné zálohy, brigády se konají každou poslední sobotu v měsíci od 9:00

150 Kč

roční hostovací/čekatelská karta

možno vystavit v případě, pokud je osoba členem jiné ZKO + odpracování 20 h. brigády

  + vratná záloha 1000 ,- Kč na odpracování brigádnických hodin

1200 Kč

zvýhodněná roční hostovací/čekatelská karta

platné pro důchodce a studenty

možno vystavit v případě, pokud je osoba členem jiné ZKO + odpracování 20 h. brigády

600 Kč

pronájem areálu

denní pronájem

3500 Kč